Hoe verloopt relatietherapie

Het is wezenlijk dat relatietherapie plaatsvindt binnen een veilige setting waarin beide partners zich evenveel gezien, begrepen en gesteund voelen. Dat beiden ontdekken dat er niets mis is met ieder afzonderlijk maar dat de negatieve interactiecirkel het gezamenlijke probleem is geworden, waar je vaak weer uit kan breken.

Tijdens het eerste gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste probleemgebieden in de relatie en wordt de grondslag gelegd voor een veilige werkrelatie. Ook is het belangrijk om jullie motivatie en wensen helder te krijgen en verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken.

Als uit het eerste gesprek blijkt dat EFT-relatietherapie passend is, stellen we in overleg met elkaar een plan op en maken afspraken voor vervolggesprekken.

De volgende stap is het zorgvuldig in kaart brengen van de negatieve interactiecirkel, ieders aandeel hierin en de wisselwerking tussen beide partners. Hierin worden geen oplossingen of adviezen gegeven, maar wordt vooral onderzocht wat de onderliggende pijn is die maakt dat jullie als stel in deze negatieve dialoog terecht zijn gekomen. In de volgende fase komen onderlinge hechtingsangsten en hechtingsbehoeften aan de oppervlakte en worden jullie geholpen om deze naar elkaar toe uit te spreken. Er ontstaat dan een heel andere interactie, het contact verdiept zich en er ontstaat weer ruimte voor werkelijke emotionele verbinding. Je leert op een nieuwe manier met elkaar omgaan. In de afrondende fase van de therapie worden deze nieuwe interactiepatronen bestendigd en ben je als stel beter in staat om de liefde levend te houden en op een open en flexibele manier met elkaar problemen op te lossen.

Het verloop van de therapie wordt regelmatig geëvalueerd en wensen en doelstellingen worden zo nodig in overleg met elkaar bijgesteld. De tijdsduur van de gesprekken is anderhalf uur met een frequentie van eens per één tot drie weken, in overleg vast te stellen. De duur van de therapie varieert en is afhankelijk van de problemen en het verloop van het proces.

Informatie of afspraak?

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan gerust contact op.