Hoe verloopt de therapie

Tijdens het eerste consult vindt een anamnese gesprek plaats. Hierin wordt onder andere  informatie verkregen over je huidige situatie, klachten, problemen en thema’s die spelen, ook in relatie tot je achtergrond.

Ook is het belangrijk om je motivatie, wensen en doelstellingen helder te krijgen en verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken.

Op basis van de hierdoor verkregen gegevens wordt in overleg met jou een behandelplan opgesteld. Hierbinnen is ruimte om tijdens ieder consult af te stemmen op wat op dat moment het beste past voor jou. Keuzes worden gemaakt op basis van wat het meest aandacht vraagt in het hier en nu of worden ingegeven door een thema wat speelt. Alhoewel altijd in overleg, is mijn kennis, ervaring en intuïtie hierin wel leidend.

Ik maak gebruik van diverse vormen van aanraking en massage, zoals klassieke massage, voetreflexologie, lichaamsreflexologie, energetische en chakramassage en holistic pulsing. Tevens maak ik gebruik van verschillende gespreksvormen, focussen en visualiseren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ademhalings-, en lichaamsgerichte bewustwordingsoefeningen en voeding.

Op basis van dit gesprek wordt tevens beoordeeld of er overleg met een huisarts, specialist dan wel andere discipline wenselijk of noodzakelijk is.

Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en doelstellingen naar wens bijgesteld.

De tijdsduur van de consulten ligt gemiddeld tussen 3/4 en 1 1/2 uur, afhankelijk van verschillende aspecten en in overleg met jou.
Hierin is ruimte voor gesprek, aanraking en oefeningen, gericht op bewustwording, inzicht en heling.

Het aantal behandelingen ligt gemiddeld tussen de 5 en 15, afhankelijk van de aard van de klachten en het verloop van het proces.

Informatie of afspraak?

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan gerust contact op.